Kontakt

Adress:
Anneli Nilsson
Överkalix riksteaterförening
Ängsvägen 12
95632 ÖVERKALIX

Telefon: Anneli bostad 0926-10628,  mobil 070-6758010
E-post: h.annelinilsson@gmail.com